Björken

Dagliga verksamheten Björken är en gruppverksamhet där vi tagit hänsyn till individuella önskemål i möjligaste mån. Sysselsättningarna består av till exempel serviceaktiviteter utomhus, friskvård, hushållsarbete samt olika pyssel inomhus.

Nybyggsvägen 19 C

Tfn 0220-390 77

För mera information kontakta

Områdeschef Lotta Holmin

Tfn 0220-391 74


Helena Karlsson


, 2019-02-26 15:08

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se