Eken

Nybyggsvägen 19 C
Surahammar
Tfn 0220-391 62, 0220-392 36

Dagliga verksamheten Eken är uppdelad i två grupper. Det är gruppverksamheter som är individuellt anpassade i möjligaste mån efter deltagarnas önskemål och behov. De olika sysslorna består av till exempel arbete med renhållning, utomhusarbeten, friskvård, återvinning, hushållsarbete samt handarbete med mera.

För mer information kontakta

Områdeschef Lotta Holmin
Tfn 0220-391 74

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2018-02-21 12:45

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se