Linden

Nybyggsvägen 19 B

Tfn 0220-390 62​

Dagliga verksamheten är individuellt anpassad och består av till exempel arbete sinnesupplevelser som syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Vi arbetar för att skapa en rofylld och harmonisk inomhusmiljö. Utevistelser, utflykter musik, bakning och taktil stimulering är en del av våra sysslor.

Områdeschef Lotta Holmin

Tfn 0220-391 74

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2018-02-21 12:45

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se