Kontaktperson

Syftet med en kontakperson är att bryta social isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsaktiviteter. En kontaktpersons uppdrag är inte att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter.

Ansökan om kontaktperson görs hos handläggarna.

Sidan publicerad av: Helena Karlsson
, 2018-09-06 08:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se