Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn kan beviljas till ungdomar med funktionsnedsättning över 12 år med föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar.

Korttidstillsyn kan erbjudas före och efter skolans slut, under studiedagar och skollov.

Kommunens handläggare gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut.


Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-09-26 13:26

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se