Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan beviljas till barn och ungdomar samt i vissa fall även till vuxna. Detta innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt under kortare eller längre tid vistas på ett korttidshem (korttidsboende), hos en familj eller deltar i ett läger.

Genom korttidsvistelse skall anhöriga ges avlösning och tid för avkoppling. För den funktionsnedsatte personen kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling. 

Du får mer information och ansökan om korttidsvistelse hos våra handläggare.

Områdeschef Lotta Holmin tfn 0220-391 74

Carina Gardh Nilsson


, 2018-06-14 09:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se