Korttidsvistelse

En person med funktionsnedsättning kan beviljas korttidsvistelse, då bor personen tillfälligt utanför sitt eget hem under längre eller kortare tid.

Genom korttidsvistelse skall anhöriga ges avlösning och tid för avkoppling. För den funktionsnedsatte personen kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling. 

Du får mer information och ansökan om korttidsvistelse hos våra handläggare.

Områdeschef Lotta Holmin tfn 0220-391 74

Helena Karlsson


, 2018-12-18 08:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se