Ledsagarservice

Syftet med ledsagarservice är att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

En ledsagare kan ge dig stöd för att du bl. a. lättare skall kunna ta dig till och från olika kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt, vänner eller kanske bara ta en promenad.

Ansökan om ledsagare görs hos handläggaren.

Områdeschef
Jenny Vestlund
Telefon: 0220- 391 74
E-post: jenny.vestlund@surahammar.se

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-09-26 13:26

Läs mer här:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se