Du läser här:

Personlig assistans

Den som är under 65 år och har en stor och varaktig funktionsnedsättning och inte själv klarar att tillgodose sina grundläggande behov och vars behov inte är tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till personlig assistans.

Den funktionsnedsatte kan själv välja vem som ska utföra assistansen.

Ansökan om personlig assistans görs hos handläggare 

Områdeschef Johanna Elmerfors Selahn tfn 0220-391 20

Elin Bergerin


, 2017-03-24 08:52

Läs mer här:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se