Du läser här:

Information om ekonomisk ersättning enl 9 § 2 LSS

Information kring ekonomisk ersättning för merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk enligt 9 § 2 LSS.

Har ni haft merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk ska en ansökan (faktura godkänns ej) göras för varje sjukperiod på kommunens blankett. Blanketten, Ansökan om utbetalning av merkostnader för sjuklön enligt 9 § 2 LSS, se nedan.


Blanketten skall vara korrekt ifylld och underlag enligt nedan ska bifogas:


  • Ansökan med underskrift från den enskilde/godman/ bolaget med fullmakt. Det är viktigt att alla kolumner i ansökan fylls i. Fullmakt ska då bifogas om det är en ny brukare. Brukarens namn, personnummer och kontaktuppgifter ska framgå. Se blankett nedan.
  • Underskrift av brukare eller ombudet (om fullmakt finns)
  • Uppgifter om vem som varit sjuk
  • Kopia på sjukförsäkran för den sjuke samt lönespecifikation
  • Läkarintyg från den åttonde sjukdagen som styrker frånvaron och rätten till ekonomisk ersättning.
  • Kopia på ersättares tidsredovisning till Försäkringskassan samt lönespecifikation Ersättning utbetalas endast för tid som vikarie ersatt ordinarie personal.
  • Uppgift om kollektivavtal. Vid första tillfället ska information lämnas om som visar OB/jourtider och avtalets regler om karenstider. Se blankett nedan.
  • Sammanställning av yrkat belopp med vår beräknings mall. Se nedan.


Blanketter:

Ansökan om ekonomisk ersättning för merkostnaderWord (word, 32.3 kB)

Fullmakt

Beräkna sjuklönExcel (excel, 73.5 kB) (Obs! Excelfil)

Information om kollektivavtalPDF (pdf, 73.3 kB)


Ansökningar om ekonomisk ersättning skickas till:

Surahammars Kommun

Johanna Elmerfors

Box 203

735 23 Surahammar

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-03-09 09:50

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se