Ansökan

Ansökningsblanketter finner du via länken nedan men det går även att beställa hos handläggare.

För att din ansökan ska kunna behandlas behöver du lämna med ett intyg av läkare eller annan sakkunnig för att kunna få ett tillstånd. Observera att ofullständig ansökan returneras för komplettering och medför längre utredningstid. Utfärdat parkeringstillstånd gäller i samtliga EU-länder samt Norge, Island och Liechtetenstein.


Blanketter

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-10-03 10:08

Kontakta oss

Parkeringstillstånd

Jörgen Oderhall
Tf samhällsbyggnadschef
jorgen.oderhall@surahammar.se
Telefon: 0220-390 59

Besöksadress:
Hjulmakarvägen 18,
735 31 Surahammar

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se