Du läser här:

God man & förvaltare

Om en person på grund av sjukdom, psykisk störning eller likande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan tingsrätten förordna en god man eller förvaltare. Ansökan om god man eller förvaltare görs till överförmyndaren.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 13:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se