Du läser här:

Barn och ungdom

I barn- och ungdomsgruppen arbetar tre socialsekreterare med barn och ungdom mellan 0—18 år, och deras familjer. I vissa fall handläggs ungdomsärenden upp till 21 år. Om du och din familj får problem som ni inte kan lösa själva kan ni kontakta oss. Här kan ni få hjälp, råd och stöd samt information om andra hjälpmöjligheter i samhället.
 
Ett barn eller ungdom kan även aktualiseras hos oss genom en orosanmälanWord (word, 71.3 kB) från myndigheter eller privatpersoner. Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller Dina personliga förhållanden.
 
Vi arbetar även med att rekrytera, utreda och handleda familjehem, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner.

Enhetschef:  Sara Alverås

tel. 0220-390 40

Länkar barn och ungdom:   socialstyrelsen.selänk till annan webbplats
     


Elin Bergerin


, 2018-01-08 08:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se