Du läser här:


Barn och ungdomsgruppen

Mail

Telefon
Enhetschef

Karin Dicksson

0220-390 45
Socialsekreterare

Jahantach Iklymova

0220-392 59
Socialsekr/ungdomsbeh.

Matts Linde

0220-392 00
Socialsekreterare

Cesia Cortéz Lutembeka

0220-391 46
Socialsekreterare

Karin Rocha Campuzano

0220-392 01
Familjehemssekreterare

Lena Arnesson

0220-391 08

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2020-11-13 15:34

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se