Du läser här:


Barn och ungdomsgruppen

Mail

Telefon
T.f. Enhetschef

Karin Dicksson

0220-390 45

 

 

 

Socialsekreterare

Jahantach Iklymova

0220-392 59

 

 

 

Socialsekreterare

Matts Linde

0220-392 00

 

 

 

Socialsekreterare

Susanne Nord

0220-390 07

 

 

 
 

 

 

Socialsekreterare (ensamkommande barn)

Mathilda Gustafsson

0220-392 11
Familjehemssekreterare

Lena Arnesson

0220-391 08

 


Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-04-12 08:41

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se