Du läser här:

Familjehem/ kontaktfamilj/ kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn eller ungdomar under en tid kan behöva stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj.

Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar kan ha behov av att vara i familjehem, kontaktfamilj eller få en kontaktperson. Detta är stödinsatser som efter utredning kan beviljas från socialtjänsten.

  

Funderar du på att bli familjehem/ kontaktfamilj/ kontaktperson?

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta? Har du tid och engagemang för andra? Lever du själv i en trygg och stabil livssituation?

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är ett uppdrag. Du behöver vara minst 18 år och inte finnas i belastningsregistret. Som uppdragstagare får du ersättning i form av arvode och omkostnad utifrån Sveriges kommuner och landstings(SKL) rekommendationer. I ditt uppdrag samverkar du med socialtjänsten och barnets eller ungdomens biologiska familj. Du blir en viktig del i barnets eller ungdomens liv.

 

Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta familjehemssekreterare:

Lena Arnesson på telefon 0220-391 08 eller receptionen på 0220-390 40.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 13:53

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se