Medling

Surahammars kommun har en medlingsverksamhet. Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare. Det är i första hand polisen, socialtjänsten eller frivården som föreslår när det kan vara lämpligt att medla. Förslag om medling kan också komma från brottsofferjouren, skolan, föräldrar eller från parterna själva. Kommunen erbjuder medling i första hand då gärningsmannen är 12-21 år. Brottet ska vara polisanmält och gärningsmannen ska ha erkänt delaktighet i gärningen. För att det ska bli en medling är förutsättningen att båda parter frivilligt vill delta i medlingen.

För mera information kontakta

Socialsekreterare Matts Linde på telefon 0220-390 40 under telefontid måndag-fredag klockan 08.00-09.30

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 13:54

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se