Ungdomstjänst

Från den 1/1 2007 är det obligatoriskt för Sveriges kommuner att anordna platser för ungdomar som av rätten blir dömda till ungdomstjänst. Kommunen ska erbjuda dem att utföra en samhällsnyttig tjänst, antingen inom den kommunala verksamheten eller inom en frivilligorganisation. Ungdomstjänst införs som en ny och fristående påföljd för lagöverträdare från 15 år och upp till 21 år. Ungdomstjänst kan utdömas i domstol i 20-150 timmar. Ungdomarnas eventuella skolgång ska inte påverkas. 

För ytterligare information kontakta:

Socialsekreterare Matts Linde på telefon 0220-390 40.


Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 13:54

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se