Du läser här:

Ung och mår dåligt?

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?  

Du som är förälder, barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Här hittar du information om hjälp, stöd och vård som samhället erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt. Du kan läsa om de olika resurser som finns, vart du kan vända dig och vilka orsaker som kan finnas till att barn och unga mår dåligt.

Surahammars kommun och landstinget Västmanland arbetar aktivt för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt stöd.

Ett led i det arbetet är att kommunerna och landstinget  i Västmanland tillsammans har tagit fram information om hjälp, stöd och vård som kommunen och landstinget erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt.

Viktiga telefonnummer

112 - i nödsituation

1177 - Vårdguiden

116 111 - BRIS, barnens hjälptelefon

0223-128 50, 070-275 19 28, Kvinnojouren Frida

077-150 50 50 Bris vuxentelefon

020-50 50 50 - Kvinnofridslinjen

0220- 390 40 Socialkontorets växel, dagtid

021-39 20 66 Socialjour kväll/natt

021 - 41 03 08 - Kriscentrum för män

0771-900 800 Röda korset Jourhavande kompis

114 14 - Polisen

021-176230 Ungdomsmottagningen

UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 13:54

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se