Du läser här:

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta, måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. Det är först sedan faderskapsbekräftelsen är undertecknad och godkänd av socialnämnden som barnets juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn, m.m. kan tillvaratas. När faderskapsbekräftelsen undertecknats kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.


Tag kontakt med Evelyn Jakobsson, 0220-390 38 för att boka tid.

Individ- och familjeomsorgens reception 0220-390 40

Elin Bergerin


, 2018-01-10 09:26

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se