Du läser här:

Familjehem/ kontaktfamilj/ kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn eller ungdomar under en tid kan behöva stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj.

Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar kan ha behov av att vara i familjehem, kontaktfamilj eller få en kontaktperson. Detta är stödinsatser som efter utredning kan beviljas från socialtjänsten.

 

Om du har funderingar kring verksamheten kan du vända dig till Individ- och familjeomsorgen på telefon 0220-390 40.

 

  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
, 2018-04-09 15:11

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se