Du läser här:

Funderar du på att bli familjehem/ kontaktfamilj/ kontaktperson?

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta? Har du tid och engagemang för andra? Lever du själv i en trygg och stabil livssituation?

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är ett uppdrag. Du behöver vara minst 18 år och inte finnas i belastningsregistret. Som uppdragstagare får du ersättning i form av arvode och omkostnad utifrån Sveriges kommuner och landstings(SKL) rekommendationer. I ditt uppdrag samverkar du med socialtjänsten och barnets eller ungdomens biologiska familj. Du blir en viktig del i barnets eller ungdomens liv.

 

Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta familjehemssekreterare:

Lena Arnesson på telefon 0220-391 08 eller receptionen på 0220-390 40.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2018-04-09 15:12

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se