Du läser här:

Familjestöd

Familjestödjarnas verksamhet tillhör socialtjänsten i Surahammars kommun. I första hand vänder sig familjestödjarnas verksamhet till familjer med barn i åldern 0-18 år. Här kan föräldrar få hjälp och stöd utifrån de behov som finns i familjen.
 
Som familjestödjare arbetar vi på uppdrag från socialsekreterare. Om du har funderingar kring verksamheten kan du vända dig till Individ- och familjeomsorgen på

Telefon 0220-390 40

eller till

Familjestödjare

Telefon

Evelyn Jacobsson

0220-390 38

Anna Wickström

0220-390 40

 

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2017-09-20 13:43

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se