Du läser här:

Familjestöd

Familjestödjarnas verksamhet tillhör socialtjänsten i Surahammars kommun. I första hand vänder sig familjestödjarnas verksamhet till familjer med barn i åldern 0-18 år. Här kan föräldrar få hjälp och stöd utifrån de behov som finns i familjen.

Har du behov av stöd och hjälp i ditt föräldraskap, eller behov av att prata kring familjefrågor. Då finns den en möjlighet att kontakta oss som jobbar med familjestöd.

Ibland kan det bara vara skönt att få prata av sig, om sina vardagsbekymmer kring barnen.

Oftast sitter du som förälder på de bästa lösningarna själv, men kan behöva stöd i att komma vidare.

Målsättningen med arbetet är att du som förälder, ska hitta dina egna resurser och få en bättre kontakt med ditt barn/ungdom.

Vi har möjlighet att erbjuda upp till fem samtal.

  • Vi har tystnadsplikt
  • All hjälp hos oss är kostnadsfri
  • Vi erbjuder föräldrautbildningar/föräldraträffar för åldrarna 3-12 och 12-18
  • Vi erbjuder samtal för barn som bevittnat våld

Som familjestödjare kan vi även arbeta på uppdrag från socialsekreterare utifrån dina behov. Om du har funderingar kring verksamheten kan du vända dig till:

Familjestödjare

Telefon

Evelyn Jakobsson

0220-390 38

Ingela Beijer Asp

0220-390 39

 

Individ- och familjeomsorgens reception: 0220-390 40

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 13:55


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se