Du läser här:

Komet- föräldrautbildning

Komet står för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3-11 år.

Målet med utbildningen är att ge föräldrar verktyg som på sikt ska leda till mindre bråk och konflikter hemma och till en bättre relation mellan den vuxne och barnet. Tanken är att det är den vuxne som i första hand ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska.
Metoderna som används i Komet har ett gott vetenskapligt stöd och forskning har visat att metoden hjälper - barnen bråkar mindre och konflikterna blir färre.
 
Utbildningen sker i grupp tillsammans med två gruppledare och föräldrar till max 6 barn. Föräldragruppen träffas 11 gånger á 2,5 timme. Vid varje träff går gruppledarna igenom ett nytt moment och föräldrarna får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller diskussioner, exempel och idéer på hur du kan bemöta ditt barn/din ungdom. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.Mer detaljerad information om Komet, träffarnas upplägg och innehåll m.m. hittar du på Komets hemsida www.kometprogrammet.selänk till annan webbplats
 
För anmälan eller mer information kontakta gruppledare:

Evelyn Jakobsson

Telefon 0220-390 38

Anna Wickström

Telefon 0220-390 44

 


Ledarskapsträning för tonårsföräldrar - LFT

 
Detta program vänder sig till föräldrar som själva upplever svårigheter i sitt föräldraskap. Upplever att de "tappat greppet" om sin tonåring och vill utveckla redskap för att kunna vägleda tonåringen i positiv riktning.
Ledarskapsträningen vill stärka föräldern och erbjuda en verktygslåda för att utveckla sitt föräldraskap.I programmet betonas ledarskapsaspekten det vill säga att föräldern har det givna ansvaret för relationen förälder/tonåring samt att det genom träning går att utveckla ledaren i föräldraskapet. Programmet bygger på antagandet att en stärkt och medveten förälder mår bättre som individ. En stärkt förälder innebär också ett lugnare familjeklimat och möjliggör ett förändrat beteende hos tonåringen.
Utbildningen sker i grupp tillsammans med två gruppledare och föräldrar till max 6 barn. Föräldragruppen träffas 9 gånger á 2 timmar.

För anmälan eller mer information kontakta gruppledare:

Evelyn Jakobsson

Telefon 0220- 390 38

 

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2017-11-21 11:11

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se