Du läser här:

Föräldrakurser

ABC (alla barn i centrum) 3-12 år

ABC föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar. Du får med dig insikter och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. Under träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar.

 

Komet 3-11 år

BRÅKAR DU OCH DITT BARN OFTA?                                                                    Du är inte ensam.                                                                                         Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. I en Kometgrupp får du lära dig nya sätt att att samspela med ditt barn, för en bättre relation med mindre bråk. Här träffar du också andra som är i samma situation som du.

 

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar -LFT 12-18 år

Att vara förälder är också att vara en ledare för sitt barn. Genom att gå en ledarskaputbildning kan du stärka dig själv i den rollen och på så vis bli en tryggare och bättre förälder.                                                                                Utbildningen vänder sig främst till dig som upplever svårigheter i ditt föräldraskap. Kanske känner du att du har tappat greppet om din tonåring? Med ledarskapsträning får du redskap för att bättre kunna vägleda ditt barn. Grundtanken med programmet är att stärka dig både som förälder och individ, för att skapa ett lugnare familjeklimat och möjliggöra förändring.

 

Älskade förbannade tonåring

En föräldrautbildning med fokus på vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar känner igen. Det kan vara "tonåringen pratar inte längre med mig, hjälper inte till hemma, bråkar med sina syskon och vill helst bara vara med sina kompisar".

 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-03-06 13:34

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se