Du läser här:

ABC (alla barn i centrum) 3-12 år

VÄRDEFULLA TIMMAR                                                                                         ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Träffarna sker under en till två månader och varje träff är ca 2,5 timme lång. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och och praktiserar hemma mellan träffarna.

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

INNEHÅLL                                                                                                         ABC består av fyra gruppträffar.

Träff 1 - VISA KÄRLEK                                                                                      Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - VARA MED                                                                                         Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - VISA VÄGEN                                                                                     Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 - VÄLJA STRIDER                                                                                 Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med folkus på hur ABC kan användas i vardagen.

 

För anmälan eller mer information kontakta gruppledare:

Evelyn Jakobsson

Telefon 0220-390 38

Monica Johansson

Telefon 0220-390 49

 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 13:56

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se