Du läser här:

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar -LTF 12-18

OM RPOGRAMMET                                                                                                 I programmet betonas ledarskapsaspekten, det vill säga att föräldern har det givna ansvaret för relationen förälder/tonåring samt att det genom träning går att utveckla ledaren i föräldraskapet. Programmet bygger på antagandet att en stärkt och medveten förälder mår bättre som individ. En stärkt förälder innebär också ett lugnare familjeklimat och möjliggör ett förändrat beteende hos tonåringen.

Kursen består av sammanlagt nio gruppträffar och vi träffas ca 2,5 timme varje gång. Grupperna består av 6-12 föräldrar.

Föräldrar som varit med och arbetat fram programmet poängterar att:

  • det är föräldrar i samma sits som ska prata med varandra
  • det handlar om en grupp som man kan få stöd från, att man både kan få något samtidigt som man kan lära andra
  • man som förälder får "verktyg" i tonårsföräldrarollen
  • gruppledarna skapar en atmosfär av "stärka och bli styrkt"

De utvärderingar som gjorts av programmet har bland annat visat positiva förändringar i familjeklimatet, förälderns fysiska och psykiska hälsa samt ungdomens beteende.

 

För anmälan eller mer information kontakta gruppledare:

Evelyn Jakobsson

Telefon 0220- 390 38

  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
, 2018-06-18 13:35

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se