Du läser här:

Vårdnads-, boende- & umgängesfrågor


Föräldrar som inte lever tillsammans eller som står inför en separation kan vända sig till Familjerätten för att få rådgivning i olika familjerättsfrågor, t ex vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Familjerätten utför även utredningar på uppdrag av domstol i dessa ärenden.


Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett stöd för föräldrar vid separation. I samarbetssamtal kan ni som föräldrar få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, vem barnet ska bo hos eller hur umgänget ska utformas med den andre föräldern samt barnets försörjning.

Barn far illa av föräldrars konflikt och målet med samarbetssamtalen är att föräldrarna ska kunna enas om bra lösningar för barnet. Barnet har rätt till både mamma och pappa och att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa. Samarbetssamtalen bedrivs med fokus på barnet och föräldraskapet.

Samarbetssamtal är frivilliga och gratis. Familjerätten utför även samarbetssamtal på uppdrag av domstol.

 

Avtal

Föräldrar som inte är överens kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge genom samarbetssamtal. Avtalet gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.

För mera information kontakta familjerättssekreterare på IFO, Surahammar:

Pernilla Palmqvist
Tel. 0220-390 46        

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:03


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se