Du läser här:

Vårdnads-, boende- & umgängesfrågor


Föräldrar som inte lever tillsammans eller som står inför en separation kan vända sig till socialtjänsten för att få rådgivning i olika familjerättsfrågor, t ex vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Socialtjänsten utför även utredningar på uppdrag av domstol i dessa ärenden.

Avtal

Föräldrar som är överens, eller som genom samarbetssamtal kommer överens, kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.
 

Samarbetssamtal

Föräldrar som vid en separation har svårt för att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo hos eller hur umgänget ska utformas med den andre föräldern, kan hos socialtjänsten få hjälp genom samarbetssamtal.

Barn far illa av föräldrars konflikt och målet med samarbetssamtalen är att föräldrarna ska kunna enas om bra lösningar för barnet. Barnet har rätt till både mamma och pappa och att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa. Samarbetssamtalen bedrivs med fokus på barnet och föräldraskapet.

Samtalsledarna är socionomer och samtalen är frivilliga och gratis. Socialtjänsten utför även samarbetssamtal på uppdrag av domstol.

För mera information kontakta familjerättssekreterare på IFO, Surahammar:

Pernilla Palmqvist
Tel. 0220-390 46        

Elin Bergerin


, 2018-03-21 09:02

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se