Du läser här:

Vuxenenheten

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån missbruket.

Hjälpen och vården ska också så långt som möjligt planeras i samråd med den enskilde. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom missbruksområdet och vi som arbetar i vuxenteamet försöker vara flexibla och hitta lösningar anpassade till den enskildes behov.

Vi försöker motivera och stötta människor i att ta sig ur missbruket. Vi försöker också erbjuda en dräglig livssituation för den som ännu inte bestämt sig för att leva utan droger.


För mer information:

Ring Individ- och familjeomsorgens växel; 0220-390 40 eller kontakta någon i vuxenteamet.

 


Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:05

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se