12-Stegs behandling

Behandlingen sker i grupp och du får träffa andra med samma problem och som befinner sig i samma situation som du.

Innan behandlingen börjar genomförs enskilda bedömnings samtal. Under dessa samtal får du en närmare beskrivning av 12-stegsprogrammet och behandlingens innehåll. Målet med behandlingen är att du ska uppnå en stabil nykterhet/drogfrihet.

 

För mer information kontakta:

Socialsekreterare

Susanne Nord

0220-390 07


 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2018-10-08 10:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se