12-Stegs behandling

Behandlingen sker i grupp och du får träffa andra med samma problem och som befinner sig i samma situation som du.

Innan behandlingen börjar genomförs enskilda bedömnings samtal. Under dessa samtal får du en närmare beskrivning av 12-stegsprogrammet och behandlingens innehåll. Målet med behandlingen är att du ska uppnå en stabil nykterhet/drogfrihet.

 

För mer information kontakta:

Beroendeterapeut

Lisa Axelsson Vaughn

0220-393 62


 

  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
, 2018-04-09 14:30

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se