Återfallsprevention

Återfallsprevention (ÅP) är en manualbaserad behandling med en grund i KBT.       Syftet med återfallsprevention är att öka kunskapen om dina risksituationer och lära dig att hantera dessa på bästa sätt.

Vi träffas 8 gånger i grupp eller enskilt.

 

För mer information kontakta:

Beroendeterapeut

Lisa Axelsson Vaughn

0220-393 62

  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
, 2018-04-09 14:32

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se