CPU- Cannabisprogram för ungdomar

CPU är en vidareutveckling av haschavvänjningsprogrammet (HAP). Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik. Målgrupp för cannabisprogram för ungdomar är ungdomar och unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP, eller som är för unga för HAP.

 

För mer information kontakta:

Beroendeterapeut        Annelie Eriksson        0220-393 62

 

Mathilda Gustafsson


, 2019-08-20 14:05

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se