Vuxenteamet

Det är svårt att bryta ett missbruk och att våga be om hjälp. Vänd dig till Individ- och familjeomsorgens vuxenteam om du konsumerar för mycket alkohol eller har ett drogberoende. Vuxenteamet kan stödja och hjälpa personer med missbruks- eller drogproblematik på olika sätt.

Du kan också vända dig till oss om du är orolig för någon väns eller nära anhörigs alkohol/drogvanor.
Du får kontakt med Vuxenteamet genom att ringa under telefontid 8.00-9.30 via Individ- och familjeomsorgens växel; 0220-390 40 eller enligt nedan.

 

Vuxenteamet

Mail

Telefon

   

T.f. Enhetschef

Karin Dicksson

0220-390 45

   

Socialsekreterare

Freja Larsson

0220-390 75
Socialsekreterare

Ida Wåhlin

0220-392 61
BeroendeterapeutAnnelie Eriksson

0220-393 62

 

Vuxenteamet kan erbjuda: stöd vid läkarbesök och myndighetskontakter, individuell sysselsättning/arbetsträning stöd för den som riskerar att förlora sin bostad på grund av ett missbruk. 

Vi utför drogtester och delar antabus.

Vi ger stöd till anhöriga. Vi utreder och bedömer behov av insatser/åtgärder.   

 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-02-11 15:59

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se