Vuxenteamet

Det är svårt att bryta ett missbruk och att våga be om hjälp. Vänd dig till Individ- och familjeomsorgens vuxenteam om du konsumerar för mycket alkohol eller har ett drogberoende. Vuxenteamet kan stödja och hjälpa personer med missbruks- eller drogproblematik på olika sätt.

Du kan också vända dig till oss om du är orolig för någon väns eller nära anhörigs alkohol/drogvanor.
Du får kontakt med Vuxenteamet genom att ringa under telefontid 8.00-9.30 via Individ- och familjeomsorgens växel; 0220-390 40 eller enligt nedan.

 

Vuxenteamet

Mail

Telefon

   

Enhetschef

Sara Alverås

0220-392 17

   

Socialsekerterare

Jon Vennerström

0220-392 81
Socialsekreterare

Beian Wilén

0220-391 46
Beroendeterapeut

Lisa Axelsson Vaughn

0220-393 62
BoendestödjareCamilla Johansson0220-390 85

 

Vuxenteamet kan erbjuda: stöd vid läkarbesök och myndighetskontakter, individuell sysselsättning/arbetsträning stöd för den som riskerar att förlora sin bostad på grund av ett missbruk. 

Vi utför drogtester och delar antabus.

Vi ger stöd till anhöriga. Vi utreder och bedömer behov av insatser/åtgärder.   

 

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2017-12-20 15:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se