Du läser här:

12-Stegs behandling

Surahammars kommun erbjuder 12-stegsbehandling. Du får i behandlingen träffa andra med samma problem och som befinner sig i samma situation som du.

Våran alkohol- och drogterapeut arbetar med:

  • Enskilda samtal
  • Gruppterapi
  • Stöd till anhöriga

Innan behandlingen börjar genomförs bedömnings samtal. Under dessa samtal får du en närmare beskrivning av 12-stegsprogrammet och behandlingens innehåll. Behandlingen sker i öppenvårdsform, vilket innebär att du bor hemma under vårdtiden. Målet med behandlingen är att du ska uppnå en stabil nykterhet/drogfrihet.

För mer information:

Tfn. 0220-390 40


 
 

Sara Klavdal


, 2016-05-18 07:33

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se