Du läser här:

Klagomål & synpunkter

Vår absoluta ambition är att alla skall vara nöjda med vår verksamhet.
 
Trots detta kan det uppstå situationer då ni som tar del av våra tjänster, eller är anhöriga till någon som gör det, inte är nöjda med oss och då vill vi gärna veta detta för att få möjlighet att förklara oss eller förändra oss.
 
Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten för äldre och funktionshindrade eller på Individ- och familjeomsorgens verksamhet så kan du framföra dessa på några olika sätt:
 
Du kan ta kontakt med den berörda områdeschefen på telefon eller e-post.
Du kan kontakta socialchefen via telefon eller e-post.
Du kan skriva till Socialnämnden.
 
Telefonnummer, mailadress och postadresser hittar du på kommunens hemsida www.surahammar.se länk till annan webbplats

Vi lovar att inom en vecka skall du få veta vilka åtgärder vi gjort eller tänker göra med anledning av dina synpunkter
 
Två gånger per år analyseras alla inkomna klagomål för att se vilka områden som behöver förbättras.
 
Med vänlig hälsning 
 
Eva-Lena Odeling
Socialchef
Tfn: 0220 - 390 41
E-post till Eva-lena Odeling
  
 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-05-22 13:52

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se