Du läser här:

Kommunal hemsjukvård

För att få hemsjukvård/hembesök tillämpas tröskelprincipen, det vill säga att man varken på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.
Precis som tidigare kontaktar man sin vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Vem ansvarar för vad i den kommunala hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

  • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
  • Tillfälliga hembesök
  • Att ta intitiativ till och delta i vårdplanering när behov uppstår
  • Rehabilitering i hemmet
  • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
  • Ordination och utprovning av hjälpmedel
  • Rehabilitering för personer med långvariga funktionshinder och behov av återkommande rehabiliteringsperioder.

Landstinget ansvarar för:

  • Läkarinsatser vid hembesök
  • Att ta initiativ till och delta i vårdplanering när behov uppstår.

För mer information om eller för synpunkter på den kommunala hemsjukvården kontakta:

Områdeschef Eva Ståhlberg tfn 0220-393 67

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-10 14:02

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se