Du läser här:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Varje kommun ska enligt socialtjänstlagen ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

MAS som ansvarar för kvalitet och säkerhet, i de verksamheter som kommunen bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvaret innebär att utifrån gällande föreskrifter utfärda riktlinjer samt följa upp hälso- och sjukvården inom kommunens särskilda boendeformer.

Till MAS kan ni vända er om ni har synpunkter elelr klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården. .

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Surahammars kommun:
Marianne
Strand
E-post marianne.strand@surahammar.se
Tfn      0220 - 392 93


Bild på dosette
Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-05-19 14:20

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se