Du läser här:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Varje kommun ska enligt socialtjänstlagen ha en sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar för kvalitet och säkerhet i de verksamheter som kommunen bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvaret innebär att utifrån gällande föreskrifter utfärda riktlinjer samt följa upp hälso- och sjukvården inom kommunens särskilda boendeformer.


Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Surahammars kommun:

Monica Forsgren
E-post monica.forsgren@surahammar.se
Tfn      0220 - 392 93


Bild på dosette
Trina Sterner


, 2016-10-21 15:24

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se