Du läser här:

Ensamkommande barn och ungdomar.

 

Sedan februari 2008 har Surahammars kommun tagit emot barn/ungdomar som kommit till Sverige utan föräldrar eller legal vårdnadshavare.

Verksamheten är placerad under socialnämnden och ingår i Individ- och familjeomsorgens organisation.

Socialsekreterare utreder och fattar beslut som rör barn och ungdomar utifrån socialtjänstlagen. Migrationsverket ansvarar för att utreda och fatta beslut om barnen har skäl att få stanna i landet.

När barnet/ungdomen kommer till kommunen utses en god man av överförmyndarnämnden.

För mer information:

Mathilda Gustafsson, socialsekreterare. Tfn. 0220-392 11.
Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se