Du läser här:

Ungdomsboendet Global

Ensamkommande barn och ungdomar

Sedan februari 2008 har Surahammars kommun tagit emot barn/ungdomar som kommit till Sverige utan föräldrar eller legal vårdnadshavare.

Verksamheten är placerad under socialnämnden och ingår i Individ- och familjeomsorgens organisation.

Socialsekreterare utreder och fattar beslut som rör barn och ungdomar utifrån socialtjänstlagen. Migrationsverket ansvarar för att utreda och fatta beslut om barnen har skäl att få stanna i landet.

När barnet/ungdomen kommer till kommunen utses en god man av överförmyndarnämnden.

Målsättning för verksamheten är att ungdomarna utvecklas till självständiga, välfungerande individer som känner att de bidrar till det svenska samhället.

För mer information:

Susanne Nord, föreståndare Tfn. 0220-39007
Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2018-03-21 08:50

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se