Frågor och svar och flyktingguide/språkvän


Vad är en flyktingguide/språkvän?

Flyktingguide/språkvän är ett sätt att umgås över gränserna. Nyanlända får kontakt med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig svenska och sociala koder snabbare.

Vad syftar flyktingguide/språkvän till?

Att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Det är ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygger fördomar och skapar ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Vem kan bli flyktingguide/språkvän?

Du som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller invandrarbakgrund) och vill göra en frivlliginsats på fritiden kan bli en flyktingguide/språkvän. Du kan vara en person, en familj, en grupp eller ett företag/förening.

Vem kan få en flyktingguide/språkvän?

Du som relativt nyligen invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en flyktingguide/språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv/engagerad i en personlig kontakt.

Vad gör flyktingguiden/språkvännen?

Som flyktingguide och språkvän engagerar du dig frivilligt/oavlönat på fritiden med att guida/välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället.

Får jag någon ersättning?

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara flyktingguide/språkvän. Ni deltar båda frivilligt/ideellt.

Utgångspunkter - vad ska jag tänka på?

Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan att man umgås, har roligt och får ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som du kan utvecklas som person.

Hur går det till?

Det första steget att bli flyktingguide/språkvän är att göra en anmälan antingen direkt på webben eller skriva ut, fyll i och lämna in en anmälningsblankett. När din anmälan har mottagits blir du kontaktad av samordnaren.

Hur länge pågår kontakten?

Den första månaden är en slags ”prövotid” då man träffas på försök. Sedan väljer parterna om de vill fortsätta eller avbryta kontakten. Kontakten avslutas normalt efter ett år. Den som vill kan då få en ny matchning.

Vad gör vi när vi träffas?

En del träffas för att umgås och prata. Det kan vara allt ifrån att fika till att utföra idrottsaktiviteter tillsammans, kanske utifrån gemensamma intressen. Det är ni som bestämmer - tillsammans.

Varför har jag inte blivit matchad?

Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Allt beror på vilka anmälningar som kommer in.

Vem matchas med vem?

En matchning görs utifrån erfarenheter, intressen, ålder, familjesituation samt individuella önskemål.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2018-10-08 09:34

Läs mer här:

Flyktingguide/språkvän på nationell nivålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se