Du läser här:

Svenska för invandrare (SFI)

Med hjälp av svenskundervisning för invandrare (SFI) kan du få grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. För att få studera på Sfi ska du vara bosatt i kommunen, vara över 20 år och ha uppehållstillstånd.

Kontakta handläggare för vuxenstudier på Individ- och familjeomsorgen för anmälan till SFI.

Besökstider Individ- och familjeomsorgen Surahammar:

måndag-fredag 8.00-9.30

Besöksadress: Köpmangatan 15 

För mer information kontakta:

Enhetschef: Farzaneh Abotaleb Telefon: 0220-390 35

Handläggare: Sylvia Rauch Telefon: 0220-390 40

 
Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:15

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se