Du läser här:

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd och har öppet för spontanbesök samt telefonsamtal måndag, tisdag och torsdag kl 08.00-09.30.

 

Ekonomigruppen

Mail

Telefon


Enhetschef

Farzaneh Abotaleb

0220-390 35

Integrationshandläggare/ 

budget-skuldrådgivare

Susanne Gustafsson

0220-390 55

Ekonomihandläggare/ dödsbohandläggare

Lina Bergström

0220-390 36

Ekonomihandläggare

Azadeh Emami

0220-390 68

Ekonomihandläggare

Anna Strömberg

0220-390 57
 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-04-24 11:34

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se