Du läser här:

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd och har öppet för spontanbesök samt telefonsamtal måndag-fredag kl 08.00-09.30.

 

Ekonomigruppen

Mail

Telefon

Enhetschef

Farzaneh Abotaleb

0220-390 35

Ekonomi- och dödsbohandläggare/ budget- skuldrådgivare

Elin Bergerin

0220-390 57

Ekonomihandläggare

Lina Bergström

0220-390 36

Ekonomihandläggare

Anna Strömberg

0220-390 68

Integrationshandläggare

Susanne Gustafsson

0220-390 55

 

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2017-12-20 13:21

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se