Du läser här:

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd och har öppet för spontanbesök samt telefonsamtal måndag, tisdag och torsdag kl 08.00-09.30.

 

Ekonomigruppen

Mail

Telefon


Enhetschef

Farzaneh Abotaleb

0220-390 35

Ekonomi- och dödsbohandläggare/ budget- skuldrådgivare

Elin Bergerin

0220-390 57

Ekonomihandläggare/ dödsbohandläggare

Lina Bergström

0220-390 36

Ekonomihandläggare

Azadeh Emami

0220-390 68

Integrationshandläggare

Susanne Gustafsson

0220-390 55
 

Axel Kjellin


, 2019-01-08 11:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se