Du läser här:

Ekonomiskt bistånd

Svenska och utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor/vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Biståndet är behovsprövat och betalas ut av kommunens enhet för ekonomiskt bistånd. Det ska täcka kostnader för livsuppehälle med mera.

Ett krav för att få ekonomiskt bistånd är att du står till arbetsmarknadens förfogande och att du vistas i kommunen när du söker bistånd.  Är du inte arbetsför krävs att du är sjukskriven eller har annan planering. Du har också rätt till bidrag när du deltar i SFI (Svenska för invandrare) och arbetsmarknadsåtgärder. Har du pengar på banken måste du i första hand använda dem till din försörjning.

Pengarna ska i första hand räcka till familjens kostnader för mat, kläder och boende. Det finns även möjlighet att ansöka om bidrag till andra utgifter.

Bidragets storlek beror på hur stort hushållet är och familjemedlemmarnas ålder. Bidragsnormen förändras varje år utifrån den riksnormlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som regeringen har beslutat om.

Om du har egna inkomster räknas de bort från summan av normen.

Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats kan du göra en provberäkning för att se om du ligger över eller under nivå för försörjningsstöd.

För mer information ta kontakt med vår mottagningshandläggare i ekonomigruppen. 

Vid akuta behov av ekonomiskt bistånd efter kontorstid, kontakta Socialjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på telefon; 021-39 20 66.

 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2020-02-10 15:24

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se