Du läser här:

Mötesplatser, medmänniskor, stöd

Hjälper eller vårdar du en anhörig som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning behöver stöd för att klara sin vardag?

I Surahammars kommun erbjuder vi stöd till dig som vårdar och möjlighet till att träffa andra i samma situation.

Varför anhörigstöd?


Två tredjedelar av all vård utförs idag av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. Ofta är man långt inne i ett vårdande innan man blir medveten om att man utför ett kvalificerat jobb och många gånger blir den anhörige själv drabbad av olika problem och sjukdomar som till exempel sömnsvårigheter, högt blodtryck och belastningsskador. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

På dom här sidorna på vår webb finns information om stöd och hjälp till anhöriga. Här finner du information om mötseplatser och nätverk.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2018-10-08 10:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se