Du läser här:

Väntjänst

När enskildas och familjens nätverk inte fungerar fullt ut och samhällets sociala nätverk får större maskor, ökar behovet av den frivilliga sektorns närvaro och omsorg. Inte för att ta över samhällets ansvar, utan för att komplettera det.

Efterfrågan på frivilliga insatser kommer att öka med en åldrande befolkning. Väntjänst består av människor i olika åldrar och med skiftande bakgrund och erfarenhet, de arbetar helt på frivillig basis och uppbär ingen ersättning för sin verksamhet. Den är politiskt och religiöst obunden. I väntjänst ingår pensionärsorganisationerna SPFlänk till annan webbplats, SKPFlänk till annan webbplats och PROlänk till annan webbplats samt Svenska kyrkan med Sura Församlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som arbetar inom väntjänst får inte föra personliga förtroenden vidare, ej överta hemtjänstens uppgifter men däremot komplettera varandra väl. Väntjänst är helt gratis.

Vill du ha besök eller bli volontär kontakta
Lena Löfgren Tfn 0220-390 34

Sidan publicerad av: Carina Gardh Nilsson
, 2018-06-18 11:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se