Du läser här:

Våld i nära relation


Surahammars kommun ger via socialtjänsten stöd och hjälp till de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Kommunen erbjuder också insatser som syftar till att våldsutövare får stöd och hjälp för att sluta med sitt beteende så att våldet upphör.


Kontakt:

Ring socialtjänstens reception på telefon; 0220-390 40 och be att få bli kopplad till kvinnofridssamordnaren eller vuxenhandläggare.

Socialjouren  021-39 20 66

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:20

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se