Du läser här:

Barn som bevittnat/utsatts för våld

Barn som själva utsätts för våld eller som bevittnar våld mot en förälder riskerar att traumatiseras. Att uppleva våld påverkar barnets fysiska och psykiska hälsa negativt och barnets utveckling riskerar att skadas.

Barn som upplevt våld behöver få prata om och bearbeta våldet med vuxna, annars riskerar traumat också att bli ett så kallat tabuiserat trauma då barnet inte får möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Det finns hjälp att få - vänd dig till oss:

Socialtjänsten Tfn: 0220 – 390 40

Barn behöver naturligtvis både skyddas från våldet och få prata om och bearbeta våldet. Därför är det viktigt att man kontaktar barn- och ungdomsgruppen hos socialtjänsten om ett barn har utsatts för och/eller bevittnat våld i hemmet. Socialtjänsten utreder då vilket behov av skydd och stöd barnet har. Man utreder och erbjuder också föräldrarna olika former av stöd i föräldraskapet.

För kontakt med socialtjänsten, ring receptionen 0220-390 40 och be om att få bli kopplad till socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen.

  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
, 2018-04-09 15:33

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se