Barnahus i Västmanland

Barnahus Västmanland är knutpunkten för samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsten i alla länets kommuner, åklagarkammaren, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Bup), barn- och ungdomskliniken samt länsstyrelsen i Västmanland. När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus. Därefter sammankallar samordnarna på Barnahus till samråd. Vid samråden deltar ansvarig socialsekreterare från barnets hemkommun, handläggande polis, handläggande åklagare, representant från Bup, representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan. 
  

Målgruppen

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta för våld främst i nära relation, sexualbrott samt barn som bevittnat våld. 
 

Kontakt:

Om ditt barn behöver kontakt med Barnahus, så kontakta socialtjänsten i Surahammars kommun på telefon: 0220-390 40 och be att få bli kopplad till socialsekreterare i barn&ungdomsgruppen.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:21
lämna sidan snabbt - knapp

The Children´s House in Västmanland

Xarunta carruurta ee gobolka Västmanland

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se