Du läser här:

Trappansamtal för barn som bevittnat våld

Barn mellan 4-18 år som utsatts för och/eller bevittnat våld erbjuds kan erbjudas samtal i enlighet med Rädda Barnens Trappan-modellen. Familjebehandlingen i Surahammar erbjuder Trappansamtal.

Samtalen sker i form av 5-10 samtal och består av tre steg; kontakt, rekonstruktion och kunskap samt förberedande och avslutande samtal med föräldrar. Det bästa för barnet är att få samtalen så tidigt som möjligt efter den upplevda händelsen. Det finns dock två viktiga kriterier som ska vara uppfyllda innan samtalen startar; barnet måste vara skyddat från fortsatt våld och det får inte finnas risk för att påverka en eventuell polisutredning.

Familjebehandlare Evelyn Jakobsson, 0220-390 38.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:21

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se