Du läser här:

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem och ett hot mot de utsattas mänskliga rättigheter. Hedersrelaterat våld och förtryck  kan drabba vem som helst. Alla människor har rätt till ett liv utan hot, våld och förtryck.

Surahammars kommun ger via socialtjänsten stöd och hjälp till de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Kommunen erbjuder också insatser som syftar till att våldsutövare får stöd och hjälp för att sluta med sitt beteende så att våldet upphör.
Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:22

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se